OM MIG

Hur kan jag bidra?

Digital kompetens! Kan digitalisera AKH och uppdatera alla som önskar i styrelsen och medlemmar i färdigheter, tillsammans med de som sitter med kompetens inom området IT utveckling. 

Kan ta på mig rollen som Projekt ledare för en rad förbättringar i AKH byggnader för att uppdatera lokalerna och införskaffa teknik för att finnas i "tiden". 

Delaktighet; Dels genom att uppdatera Hemsidan till AKH så att den är tillgänglig. Texten ska vara stor och enkel att förstå. Kunna läsas av alla, det ska finnas texter och förklaringar på olika språk. Helst ska sidan kunna läsas in. Hemsidan bör även kunna interagera med kulturintresserade mer. 

Delaktighet; Genom engagemang och intresse att följa Kulturen som händer i Bromma, Alvik och Hässelby har föreningar inom olika områden haft flera gemensamma möten där jag varit delaktig, det gör att det finns en del kontakter-


Jag har en Vision. Låt mig berätta:

Varför hamnar jag alltid som ledare, grundare eller på ordförande poster. Mitt eget svar är:

På grund av att jag alltid tjänar. Jag har ett behov att finnas för andra. En nyfikenhet som gör att jag ofta tar reda på saker utan att folk behöver be mig. Samverka, innovativ och delaktighet är ord som finns runt mig. 

Jag har digital kompetens. Jag är DPP alltså Digital Pedagogisk producent och projekt ledare. SE HÄR

Jag frågar goda vänner som känner mig sedan länge. Vad gör mig till en lämplig Kultur Ledare:


Skäl till en ny styrelse:

Allvarlig kritik riktas mot AKH där det markeras med att ge AKH mindre kulturbidrag och där det klart framgår att Kulturförvaltningen inte tror det kan bli en positiv utveckling med sittande styrelse. 

Det tycks som styrelsen inte kan verkställa de åtagande som de lovade vid tidigare styrelsemöte, som exempelvis att hemsidan skulle vara tillgänglig för alla. 

Vidare lovade styrelsen på årsmöte 2018 att mer skulle göras för unga, vi tycker inte vi ser det. 

Styrelsen lovade även att se över stadgar och tillåta föreningar utifrån att bli medlemmar, vilket inte har blivit åtgärdat heller. Klubb Vida Sana och åtta till föreningar har ansökt att bli medlemmar men har inte fått någon återkoppling.

Vill du se mer information om mig och hur jag finns i kulturen kan du trycka HÄR