DEVI COACHING

Vad ingår i DeVi Coaching; 10timmar

Kinesiologi;

Amygdala och Hippocampus

Har du varit med om att ditt förnuftiga beslut helt rann ut i sanden på grund av känslor som helt enkelt kidnappade det logiska tänkandet. Känslorna har en vakt som kallas Amygdala och är mycket snabbare än vår logik. Det gör att kroppen använder Amygdala för att bedöma om det som händer är bra eller dåligt för oss. Det reagerar blixtsnabbt. Logiken är en av de långsammaste och tar sig tid för att väga för och emot och se om en handling är bra eller inte. Det kan vara mycket frustrerande att vilja förändras men bli stoppad av sig själv gång på gång. Allt du har planerat sopas undan för att kroppen signalerar fara och du är tillbaka på ruta ett.

Vi introducerar snabbt kinesiologi och gör några praktiska övningar som kan ha en livslång positiv effekt på våra kursdeltagare.

Vi lämnar efter oss en bok och hänvisar till specialister inom området.

IT Uppdatering

Google Drive, Hangout, Classroom, Mail, G+

Vi kontrollerar och uppdaterar alla praktiskt och handfast i att möta varandra och framtiden med moderna sätt att kommunicera. Vi lämnar även en serie med korta intro filmer som var och en kan titta på vid senare tillfälle.

Uppdaterad information om dagens sätt att klokast agera på i den 4 e Industriella Revolutionen;

Arbete; Personal Branding, Sidoinkomst, Nätverk, MLM

Socialt; Teamwork och grupperingar där grupper "simmar i samma stim"

Universella lagar; Ekonomiska system

Skrota Jante, det fungerar inte med Personal Branding

Personlig Utveckling

Vi lär känna Napoleon Hill och några av hans metoder

Vi gör Mål och planering

Vi talar om MasterMind. Vad det är och hur vi kan gå vidare

Personal Branding, vi belyser och erbjuder praktisk hjälp.

Modern Ekonomi och Internationella Stabila Företag;

Sidoinkomst

Vikten av att välja rätt företag och operativa system HÄR

Många små inkomster är stora inkomster i dagens ekonomi

Ideella föreningar har en viktig roll i dag

Välj rätt grupp människor för att göra affärer och samverka med

DeVi Coaching

Vi lyfter aktuella sociala teman och uppdaterar förlegad information som fungerade tidigare.

Vi hänvisar till författare, böcker och praktiska vägar var och en kan använda för att fortsätta växa in i nya tiden. Den fjärde industri revolutionen

Vi inleder ett nätverkande system och lämnar efter oss en möjlighet kostnadsfritt att finnas med oss och verka passivt eller aktivt i våra ideella organisationer om så önskas.

Vi ger möjlighet att finnas med oss i kommande, event, mastermind grupper, som kommande DeVi Coach eller att marknadsföra en LivsStil vid intresse, att gå andra kurser vi har i Holistisk Framgång och Holistisk Hälsa eller Twin Cosmetics eller andra kurser vi ordnar för våra medlemmar i Klubb Vida Sana - Bbeabridge - IKF el Trompo och Social Economic Networkers (S.E.N)