DEVI BOKEN

Bok Robin Hood hittas HÄR

Fågel Blå Hittas HÄR


Läs DeVi Boken "Robin bygger broar"

I en skrift om hur vi tar hänsyn till vår själ utan att behöva ta ställning till religion eller samhörighet med gruppen.  Tryck här för att köpa boken

Jag Hannika känner en stor sorg i mitt hjärta som lärare, coach och entrepenör, som mamma, syster och människa. Vi begraver tre unga i veckan i vårt land. De är tretton till tjugo ett år gamla. Politiker försöker förmildra siffrorna. Det finns statistik och Ungdomsrådet och Bris och andra som säger sanningen. I fem år forskade jag som lärare och grundare för Bbeabridge.

I en tid där robotar och maskiner tar över mer och mer behöver vi sociala färdigheter, personlig branding, nätverka, MLM och arbeta som entrepenör och egenanställd arbetar jag för att fler och fler ska lära sig att fungera i det här sekelskiftet och hitta tillbaka till mening och syfte. 

Det är ett långt avstånd mellan den 4e Industri Revolutionen och gemene man.

Vi utbildar dem som är redo, både till DeVi Coaching för vissa och till en större kunskap och färdighet för att fungera bättre i den Moderna tid vi lever i. Vi använder självinsikt och redskap för att släppa vår låsning till själv pålag skuld. Jante är en stor bov i Sveriges stilljte. Rädsla paralyserar. De flesta springer tillbaka till ett glas vin eller ett par bira till. Det är dags att vakna nu!

Känner du till Tom Chi? Välkommen att lära känna ett av Världens genier. Här beskriver han på olika sätt hur vi alla är ETT. Se gärna filmen här nedan!

Jante lagen Tryck här

  1. Du skall inte tro att du är något.
  2. Du skall inte tro att du är lika god som vi.
  3. Du skall inte tro att du är klokare än vi.
  4. Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.
  5. Du skall inte tro att du vet mer än vi.
  6. Du skall inte tro att du är förmer än vi.
  7. Du skall inte tro att du duger till något.
  8. Du skall inte skratta åt oss.
  9. Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.
  10. Du skall inte tro att du kan lära oss något.


Gå inte miste om att tänka till och ta ett steg för att lära dig lite mer om hur framtiden kommer te sig. 

Vad som håller tillbaka oss är Rädsla;

Det finns många som skor sig på att vi är rädda. 

Det är din och min rätt att leva i fred och förändra världen. Om ingen sätter fart då blir vi kvar här och får ta konsikvenserna av att andra bestämmer vår framtid. 

Öppna dig! Det är en possitiv Värld som väntar på vårat beslut att utvecklas!

Snabba fria fall! - Svenska staten 

Av Hannika Oberg

DeVi Coaching avskaffar Jante som en mycket viktig sak. Här är några anledningar till varför!

Olof Palme öppnade Sverige, flyktingar var mycket välkomna till Sverige. Socialisterna runt om i världen ska kartlägga Sverige som en plats att gå om du måste fly, särskilt mot Sam (Amerika). Att vara nyfiken och fundera på hur och var; Olof Palme träffade Gandhi strax innan hans död, som också sköts straxt efter. Det fanns också ett möte han hade med fabriken Bofors, den största industrin som tillverkar vapen i Sverige. Ingen verkar ha undersökt tillräckligt som verkligen orsakade Olof Palmes död. Ändock talar många om att det fria fallet började för Sverige just där.

Folk vet att något är fel men ingen vet verkligen vad man ska göra, om man vill eller inte gillar om det är bra eller helt enkelt bara dåligt.

De öppna dörrarna till flyktingar, multikulturalismen

Frågan många svenska frågar är varför är det så viktigt att svenskar ska vara bäst, varför är det så viktigt att vara den mest toleranta, mest öppenhjärtade mot flyktingar och så vidare. Vid slutet av dagen avskaffar vi det svenska ursprunget. Snart finns det ingen blond och blåögd person som finns inom en snar framtid. Svenska folket är förlorat och tar ytterligare en öl eller ett glas vin för att helt enkelt glömma.

Ps; Det är min uppfattning att alla som bor i Sverige ska få stanna i Sverige, men det är ett fenomen.

Så om vi går tillbaka i tid och år och vi tittar på när svenska människor började ta på sig själva skulden den så kallade Jante-lagen, Sverige har varit katolskt, den populära Santiago, Jesus lärjung Jacob hittades igen efter att graven hade  varit spårlöst borta många år. Katolismen stog högt i kurs Svenskar som Heliga Birgitta gick till Santiago Compostela i Galicien Spanien med häst och vagn. De första dokument om Stockholm skrivs nu i historien runt 12talet.

Stockholm tar sin början i historien med Kung Birger Jarl, hans son hette Magnus Ladulås.

Munkerna från San Francisco of Assisi i Spanien kom till Stockholm och talade med Magnus Ladulås om att sätta upp en kyrka i Stockholm. De kallades Gråmunkarna på grund av att de bar en mantel som i Spanien var brun men i Sverige var den grå på grund av färgen på våra får.  Dessa munkar var ödmjukheten själva och gick ut bland svenskar i Stockholm (ca 5000 människor bodde i Stockholm)  De reste en kyrka på Riddarholmen. De kom andra munkordrar svart munkarna, Klara nunnor som byggde Klara kyrka och fler.  Den första tryckta boken i Sverige gavs ut ett par hundra år senare av dessa munkar och det är en bok full av noveller om moral och etik. Skriven på latin men översatt till svenska. Allting förändrades med den så kallade protestantismen, och detta självpålagda skuldsystem kallades också Jante.

Vår officiella "första kung Gustav Vasa"  kastade bokstavligen ut franciskanerna. Relevant historia

Vasa utnyttjade och konfiskerade kyrkans makt. Katoliker var tvungna att lämna, kyrkorna förstördes till exempel kyrkan i gamla stan, där munkarna (Dominikaner) hade sjukhus. Jante-lagen var en mycket negativ moralisk lag som fortfarande är en tung börda för det svenska samhället.  Människor av idag är födda med denna undermedvetna lag. Denna lag styr till det omfång att språket är fullt av ord du inte hitta någon annanstans i andra språk. I Sverige talar individer med dessa medel ord som om det är "normalt", ingen ifrågasätter. Verbet skapar heter det dock på många håll, vi kan fråga oss om det styr oss eller inte.

Vi har en hel grupp eller mellan ord som exempelvis. Lagom, ganska, så där, tja, nja, kunde vara värre, det duger, ljummet, och så vidare. Alla dessa svenska ord beskriver något som inte är kallt, inte varmt, bara okej någonstans på mitten.

Så efter en generation efter en annan har det kommit ett ögonblick när ingen inte längre kommer ihåg eller?

Vi har levt generationer med denna Jante Lag, idag talar den moderna tiden om personlig branding, sidoinkomst och passiv inkomst in den nya tiden i det 21 sekelskiftet. Svenskarna är förlorade i cyberspace, få fattar. Majoriteten går tillbaka till glaset vin, öl eller kanske till arbetsalkoholism, gym alkoholister eller liknande.

I det öppna rummet råder tystnad. I vissa områden har det blivit "konstigt att säga hej till en människa man inte än känner".

Varje vecka är det tre begravningar i Sverige av ungdomar mellan 13-21 som hoppar av tåget, politiker försöker dölja siffrorna trots att det finns fakta och statistik som säger sanningen.

Vi går tillbaka till tron ​​eller inte tro, katoliker eller protestanter. Det som är sant är att katoliker tror på en personlig handling mot förlåtelse och själen kan då därför släppa spänningen. Kyrkan är där för att ge förlåtelse och prästen att leda folket som en herde. Protestanterna har ett annat ord och sätt och svenska folket tror att du bör tänka innan du agerar och det är vårt problem att undvika att göra fel. Det betyder att själen befinner sig i en konstant spänning, frisättningen av själens spänning är viktig och sker när människor använder alkohol eller droger och sedan känner sig befriande.

Bristen på att hitta vårt Själs syfte ger oss en stor osäkerhet och det är troligtvis en av anledningarna till att vi känner oss så skyldiga.

Även om svenska människor har försökt att hålla sig ur problem bär vi någon form av gemensam kollektiv skuld.

Vi är till och med överlägsen i att ta på oss skulden på något sätt.

Tom Chi, ett av vårt levande geni av den här tiden och kan på ett tydligt sätt visa hur vi alla verkligen är Ett. Vi påverkar varandra och alla är del av alla.

Så svenska samhället är en plats full av skuld och ingen vet var skulden kommer ifrån. Svenska människor avvisar Gud till 80%, men över 50% erkände att det måste finnas något där ute. Så förlorad i en dans av skuld och flykt till missbruk som ingen verkar bry sig om men samtidigt ger den en börda ännu svårare att bära.

Nu har samhället tagit rollen som Gud och försöker manipulera och ta makten över livet och döden. Rätten att förändra kön går ner i åldrar och det anses ofta ok att acceptera att omforma ett barns kön vid 14 års ålder. Det här är problem som människor i Sverige anser är "normala" men det möter starka reaktioner från utlandet och fler och fler anser svenskar vänliga med skumma och konstiga i viss mån dumma.

Många väntar på att Sverige ska kollapsa under socialt och ekonomiskt tryck.

Vad tycker du? Så är livet enligt mig efter att jag varit tillbaka i Sverige nu i 10 år. 

Vi har skapat olika ideella föreningar och kurser i temat och du är välkommen in i gemenskapen om du önskar. Välkommen// Hannika