es-Blogger Dagny 105 Year = Rapper

16.03.2022


Kan man Rappa när man är över hundra, Ja man kan väl försöka!, säger Dagny som är 105 år


En sång om Fred

Jag tror på Blommorna, en freds sång av Dagny Carlsson och Bbeabridge